ЗАШТО ЈЕ БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ ВАЖНА?

 

Деца су најрањивији учесници у саобраћају. Децом у саобраћају се сматрају лица од 0 до 14 година старости. Саобраћајне незгоде спадају у пет најчешћих узрочника смрти деце у свету. У претходних пет година (период од 2013. до 2017. године) 64 детета су смртно настрадала и још 1.081 дете било је тешко повређена у саобраћајним незгодама у Републици Србији.

Током године, деца су највише угрожена у периоду летњег распуста јун, јул и август месец, када су код родитеља и када родитељи брину од њиховој безбедности.

Деца у саобраћају учествују као путници, пешаци и возачи (бицикла и сл.). Највећи број деце настрада у својству путника у возилу, што говори и податак да веома мали проценат родитеља своју децу превози безбедно у дечијим ауто седиштима у Републици Србији. Нешто мањи проценат деце је угрожен у својству пешака, а најмањи као возача бицикла.

Бити безбедан у саобраћају је много више од стицања знања и сналажења у одређеним ситуацијама; то је пре свега жеља за променом ставова и понашања свих учесника у саобраћају. Ако променимо ставове и своје понашање можемо да спасимо како свој, тако и животе других учесника у саобраћају. Ово је концепт који неће само сада дати резултате и унапредити безбедност деце у саобраћају, већ унапредити безбедност саобраћаја деце у будућности, који једног дана требају да постају учесници у саобраћају у својству пешака, возача или путника, као и ми данас.

Ово је важно јер:

  • Само у 2017. години, 17 деце је погинуло у саобраћајним незгодама (десеторо деце као путници, петоро деце као пешаци и двоје деце као возачи бицикла)
  • Мала деца још увек немају вештине да процењују колико су возила удаљена далеко од њих, или колико брзо се крећу према њима
  • Деца не могу проценити ризичне ситуације или опасности у саобраћају све до око 8 година живота

Побољшање безбедности деце препознато је као један од стратешких циљева Републике Србије, када је безбедност саобраћаја у питању. Током 2015. године, Република Србија је донела важан документ „Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године“ који има за циљ да унапреди безбедност саобраћаја и спречи страдање у саобраћају.

Доношењем стратегије омогућава се изградња одрживог и делотворног система управљања безбедношћу саобраћаја, којим ће се постићи циљеви у погледу повећања безбедности свих учесника у саобраћају, а посебно деце као најрањивије категорије учесника. Стратегијом су дефинисани следећи циљеви по питању безбедности деце:

  1. Да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године.
  2. Да се број тешко повређене деце у 2020. години преполови, у односу на 2011. годину.
  3. Да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину.

 

Top