Зона за родитеље - дете као бициклиста

Једна од најзанимљивијих активности у детињству је вожња бицикла. Вожња бицикала на местима где има моторних возила, за дете представља потенцијалну опасност, и зато је Законом ограничено кретање деце бициклом, а у зависности од тога колико имају година.

Саобраћајне незгоде са децом бициклистима најчешће настају као бочни судари (при проласку кроз раскрсницу или скретању улево), услед обарања бициклисте који се укључује са споредног пута, као и услед преласка коловоза. Најчешће незгоде су у судару са путничким аутомобилима 60%, а затим незгоде у којима је дошло до пада са бицикла без учешћа другог возила 27%.

Поред припреме деце бициклиста да постану безбедни учесници у саобраћају, позитивне ставове је потребно изградити и у погледу рекреативне вожње бицикла која доприноси здравом одрастању. У недостатку стаза и трака намењених бициклистима неопходно је у континуитету преносити теоријска и практична знања и тако утицати на смањење изложености деце бициклиста ризицима у саобраћају, али и развоју навика ка спорту и рекреацији које воде здравом животу.

ШТА КАЖЕ ЗАКОН?

 • Дете млађе од 12 година не сме да управља бициклом на јавним путевима.
 • Изузетно у пешачкој зони, зони успореног саобраћаја, зони „30“, зони школе и некатегорисаном путу, бициклом може управљати и дете са навршених 9 година.
 • Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом може да управља и дете млађе од 9 година ако је под надзором лица старијег од 16 година.
 • Возач бицикла старији од 18 година може на бициклу превозити дете до осам година старости, ако је на бициклу уграђено посебно седиште, прилагођено величини детета и чврсто спојено са бициклом.
 • Када се креће бициклистичком стазом, брзина бицикла не сме бити већа од 35 km/h.
 • Ако на путу постоји бициклистичка трака, возач бицикла је, у односу на смер кретања саобраћаја, дужан да се креће десном бициклистичком траком.
 • На бициклистичким стазама за саобраћај у оба смера возила, возач бицикла мора да се креће десном страном у смеру кретања возила.
 • Ако се два или више возача бицикала крећу у групи, дужни су да се крећу један за другим.
 • Дете млађе од 12 година не сме се превозити на мопеду, трициклу и мотоциклу.
 • Ако дете учини прекршај прописа о безбедности саобраћаја на путевима, казниће се новчаном казном прописаном за учињени прекршај родитељ, усвојилац, односно старалац детета, као да је сам учинио прекршај, уколико је прекршај учињен због пропуштања дужног надзора.

БИЦИКЛИСТА НИКАКО НЕ СМЕ ДА:

 • ИСПУШТА УПРАВЉАЧ ИЗ РУКУ.
 • СКЛАЊА НОГЕ СА ПЕДАЛА.
 • ПРИДРЖАВА СЕ ЗА ДРУГО ВОЗИЛО.
 • ВОДИ, ВУЧЕ ИЛИ ГУРА ДРУГА ВОЗИЛА ИЛИ ЖИВОТИЊЕ, ОСИМ ПРИКОЛИЦЕ ЗА БИЦИКЛ.
 • ДОЗВОЛИ ДА БИЦИКЛ ВУЧЕ ИЛИ ГУРА ДРУГО ВОЗИЛО.
 • ПРЕВОЗИ ПРЕДМЕТЕ НА БИЦИКЛУ КОЈИ МОГУ ДА ГА ОМЕТАЈУ ТОКОМ ВОЖЊЕ.
 • УПОТРЕБЉАВА НА ОБА УВА СЛУШАЛИЦЕ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН И АУДИО УРЕЂАЈЕ.

ДЕСЕТ ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНУ ВОЖЊУ БИЦИКЛА

 1. НОСИ СВЕТЛЕЋУ ОДЕЋУ ТАКО ДА БУДЕ ШТО УОЧЉИВИЈЕ И ОСВЕТЛИ СВОЈ БИЦИКЛ (напред белим, а назад црвеним светлом).
 2. УВЕК НОСИ ЗАКОПЧАНУ КАЦИГУ
 3. ПОШТУЈ ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА
 4. ДОК ВОЗИШ, НЕ ИГРАЈ СЕ И НЕ КОРИСТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
 5. УВЕК ВОЗИ ТАКВОМ БРЗИНОМ ДА МОЖЕШ ДА УСПОРИШ ИЛИ СЕ ЗАУСТАВИШ НА ВРЕМЕ
 6. ПРОВЕРИ, ГЛЕДАЈ И СИГНАЛИЗИРАЈ РУКОМ ПРЕ НЕГО ШТО НАПРАВИШ НЕКИ МАНЕВАР
 7. ГЛЕДАЈ ДА УОЧИШ НЕРАВНИНЕ НА ПУТУ (ПРОБАЈ ДА ИХ ЗАОБИЂЕШ, ВОДЕЋИ РАЧУНА О КРЕТАЊУ ДРУГИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ ИЛИ ПРЕЂИ ПРЕКО ЊИХ ПАЖЉИВО)
 8. БУДИ СВЕСТАН САОБРАЋАЈА ОКО СЕБЕ И БУДИ СПРЕМАН ДА РЕАГУЈЕШ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ
 9. АКО НИСИ СИГУРАН КАКО ДА РЕАГУЈЕШ, ЗАУСТАВИ СЕ И СИЂИ СА БИЦИКЛА
 10. БУДИ СПРЕМАН ДА ИЗБЕГНЕШ ОПАСНОСТ У СВАКОМ ТРЕНУТКУ

Веома је важно да дете на време научите:

 • Да се бицикл сме возити само тамо где нема аутомобила, попут игралишта.
 • Да се бицикл вози веома обазриво, како не би повредили себе и друге.
 • Да користи заштитну опрему и да бицикл буде исправан и осветљен.

Top